חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

המדריך לנבחר ברשות המקומית - מהדורה המודפסת- אוקטובר 2013

 

 חלק  נושא (לחץ על הנושא)  עמוד

 

ברכות  והקדמה

 

ברכות לנבחרים החדשים

 

  1

 

תוכן העניינים

 

תוכן העניינים                   

 

  3   

     

 

חלק א'

 

רשויות מקומיות בישראל

 

  13

 

חלק ב'

 

מועצת הרשות המקומית

    

  35

 

חלק ג'

 

נושאי משרות ברשות המקומית

 

 155

 

חלק ד'

 

עבודת הוועדות ברשות המקומית

 

 326

 

חלק ה'

 

גופי סמך ברשות המקומית

 

 380

 

חלק ו'  

 

 ביבליוגרפיה

 

415