חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פיקוח על הבנייה

מפעם השפלה הוא הגוף הממונה מטעם מערכת המפעמים, משרד הפנים, על פיתוח מקצועי לרשויות בתחום אכיפת חוקי התכנון והבנייה. בתחום האכיפה מעורבים שלושה גורמים: הנדסה, תביעה והפיקוח על הבנייה. 

עבודת הפיקוח על הבנייה, הכרוכה בעריכת חקירה ואיסוף ראיות, מהווה את אבני היסוד עליהן מושתת עבודת התביעה ומסייעת לרשות המקומית לפעול למיגור העבריינים ולשמור על החוק לטובת כלל הציבור. 

מפעם השפלה מציע תכנית הכשרה מקצועית מקיפה למנהלים ומפקחים בתחום.