חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

גינון ונוף

מנהל יחידת הגינון ברשות המקומית!

 

מפעם השרון מציע לך אמצעים זמינים לפתרון שאלות ארגוניות ומקצועיות וזאת באמצעות כלי הדרכה וייעוץ מגוונים.

תחום הגינון הוא אחד מתחומי ההתמחות של המפעם.

זה כעשרים שנה חובר המפעם לגופים מקצועיים וארגוניים על מנת לתת מענה לצורכי ההדרכה של גורמי הגינון ברשויות המקומיות.

התברכנו בשיתוף פעולה פורה עם הארגון לגננות ונוף על איגודיו השונים ועם משרד החקלאות, האגף לצמחים.

יחד עם שותפים חשובים אלה יוצאים תחת ידינו קורסים, השתלמויות וימי עיון המהווים תשתית מקצועית חשובה מעין כמוה לכל העוסקים בתחום.

כך אפשר לציין בסיפוק ימי עיון על שימוש מושכל במים, על טיפול מקצועי בחוזים ומכרזים, על טיפול גינוני (פתוח ואחזקה) של סוגי שטחים מגוננים, על טיפול בעצים ועוד.

ברשימת הקורסים נציין את הקורס לפיקוח על קבלני גינון (מתקיים מדי שנתיים) את הקורס למנהלי מחלקות גינון, קורס השקייה, קורס לגידול דשא ועוד.

לקראת שנת העבודה 2013 שכרנו את שירותי חברת סקרים לביצוע סקר צורכי הדרכה (מקצועיים וארגוניים) וזאת על מנת לכוון טוב יותר את פעילות ההדרכה שלנו.

בשנת 2013 נחזור להפעיל את "פורום עמיתים למנהלי יחידות גינון ברשויות המקומיות" וכבר נקבעו נושאים ומועדים.

תכנית מפורטת כולל מקום המפגשים של הפורום (לא במפעם) תתפרסם באתר זה לאחר שיסוכמו כל הפרטים עם השותפים היקרים שלנו.

אנו מודעים לשינויים הרבים שעברו על ענף הגינון ברשויות המקומיות: ביצוע ואחזקה על ידי קבלני גינון יחד עם שינוי במיצוב הארגוני של יחידת הארגון בתוך המבנה הארגוני הכללי של הרשות המקומית.

דווקא משום כך אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל רעיון או דעה ונשתדל לספק את הצרכים שלכם על הצד היותר טוב.

כן, אנחנו יושבים עדיין במתחם החווה החקלאית של פתח תקוה, במבנים הטרומיים הזמניים והישנים בצילם של הפיקוסים הזקנים. ישנן כבר תכניות למעבר למבנה קבע ומי כמוכם לדעת מה גילו של הזמני...

  


 

מפגשי פורום מנהלי יחידות גינון ארציים - לחץ כאן