חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

שירות, פניות הציבור וחופש המידע

 

שירות לתושב

 

פעילויות עתידיות

 

פעילויות הדרכה

ספרייה מקצועית

גלריית תמונות 

עדכונים נוספים 

 

 

הממונה על חוק חופש המידע

 

פעילויות עתידיות

 

 

כמו כל ארגון בעידן המודרני, גם הרשות המקומית עוברת תהליכי שינוי, וביניהם הצורך במתן מענה ישיר ובשקיפות מרבית ל"לקוח" – בין אם הוא תושב שלה, ובין אם הוא יזם, משרד ממשלתי, תייר או כל גורם אחר. בשנים האחרונות הולכת וגוברת מודעות הציבור לאיכות חייו, וממנה נובעת גם הדרישה לקבלת מענה – זמין ומדויק – מגורם מוסמך ברשות המקומית. על רקע זה גדלה החשיבות של טיפול נכון בפניות הציבור - כערוץ נוסף ביחסי הגומלין בין הרשות המקומית והאזרח.  

גם לחוק חופש המידע יש תפקיד חשוב במסגרת זו: החוק מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות המקומית בקשה למידע בכל הקשור בפעילותה.

הרשות המקומית מצדה מחויבת לספק את המידע על פי הנדרש.

 

 

פעילויות הדרכה

ספרייה מקצועית

גלריית תמונות  

עדכונים נוספים 

 


 

 הממונה על פניות הציבור

 

פעילויות עתידיות

 

 

העוסקים בפניות הציבור וממוני חופש המידע ברשויות המקומיות נדרשים להכיר את מערכות השלטון המקומי והמרכזי, ואת המסגרת העירונית שבתוכה הם פועלים.

בנוסף הם מחויבים בממשק קבוע עם בעלי תפקידים שונים ברשות על מנת לקבל את המידע, וכן במעקב אחר הטיפול בפניות ובבקשות.

תפקיד חשוב יש גם לארגון המידע וניהול הידע – הדורשים היכרות עם כלים מתקדמים ומערכות טכנולוגיות מודרניות. הטיפול בתחום זה מתפתח בשנים האחרונות בעולם ובישראל, והוא למעשה כלי ארגוני שמטרתו לסייע הן לאזרח הפונה והן לשיפור הפעילות הארגונית ברשות המקומית .

 

    

פעילויות הדרכה

ספרייה מקצועית

גלריית תמונות  

עדכונים נוספים