חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

טלפון רב קווי - 039286800

 שם  תפקיד  דוא"ל 

 יונית סמולש

 מנהלת המפעם

  yonits@ptm.co.il

 אתי בנימין

 מנהלת אדמיניסטרציה ותקציבים

eti@ptm.co.il 

 עליזה כהן  רכזת מדור השתלמויות

 ac@ptm.co.il