חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

קלנסואה

  • סדנת הגדרת תפקידים למנהלי מועצת קלנסוואה. 
  • תהליך ייעוץ ארגוני ברשות.