חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פרדסיה

·        ליווי מנהלים – אימון אישי. 

·        פיתוח ארגוני באגף ההנדסה. 

·        פתוח ארגוני באגף שפ"ע.