חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

תוכנית עבודה מקושרת תקציב – עיריית כפר קאסם

ב-22.3.16 התכנסנו בכפר המכביה לישיבת הנהלת כפר קאסם. בישיבה הציגו מנהלי הרשות את תכנית העבודה שלהם לשנת 2016

 

הקש - לצפייה בתוכנית עבודה מקושרת תקציב עיריית כפר קאסם