חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

כנס ברישוי עסקים 2017: "תפיסות אסטרטגיות לקידום רישוי העסקים בישראל" - לעידוד היוזמה והפיתוח העסקי ברשויות המקומיות

הגדל
הגדל
  הזמנה לכנס
  תכנית הכנס