חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

חומרים מקצועיים לבעלי תפקידים ביישובים

לדעת להתישב - המדריך המקצועי להנהגות הישובים- מ.א שומרון

ניהול היישוב הנכפרי- אסופת מאמרים