חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

 

''מערכת המפעמים" מייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות וכוללת שמונה מרכזי הדרכה הפרושים ברחבי הארץ. המערכת מהווה תשתית להדרכה ופיתוח ארגוני ברשויות המקומיות ומנוהלת מקצועית על ידי אגף בכיר להדרכה, פיתוח ומפעמים במשרד הפנים.


המפעם (מלשון פעימה, קצב) מהווה עבור השלטון המקומי גוף אזורי האחראי לסייע לרשויות המקומיות אשר בתחומו הגיאוגרפי לפעול לשיפור ביצועיהן באמצעות השקעה בהון האנושי ושיפור בתהליכי העבודה.


המפעמים מפעילים מערך הדרכה גדול, מודרני ואיכותי, בנושאים ייעודיים לשלטון המקומי, מדריכים ומכשירים נבחרי ציבור, מנהלים, עובדים וצוותים ברשות. לצד זאת, המפעם האזורי פועל בשיתוף עם בכירי הרשות המקומית ומסייע בתכנון וליווי תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני; תכנון אסטרטגי; יעוץ; אימון וניהול שותפויות.

 לא נמצא מידע בנושא.