חובות

איש עם כיסים ריקים
חובות

הוצאה לפועל ב 2019

צמד המילים "הוצאה לפועל" הוא מאיים מאוד ומגיע תמיד בהקשרים שליליים. על מנת לסבר את האוזן ולפשט את המושג, במאמר זה נפרט על מערכת ההוצאה לפועל בכלל ועל הוצאה לפועל