האם ניתן לקבל החזר מס רטרואקטיבי לאחר קבלת פטור מממס הכנסה

כאשר המדינה מעניקה לנישום פטור ממס הכנסה, פירוש הדבר שהיא מכירה בקריטריון המבדל אותו משאר הנישומים ומצדיק התייחסות שונה בכל הקשור לגובה המס אשר על אותו נישום לשלם. בהתאם לכך, גם כאשר הנישום אינו מודע. להטבה בגין אותו קריטריון מבדל או שמסיבות טכניות אינו דואג לדרוש אותו בסמוך למועד יצירת ההכנסה, נתונה בידיו האפשרות להחיל את הפטור באופן רטרואקטיבי.

 

החבות במס על ציר הזמן

הכנסה של אדם חייבת במס כאשר היא נוצרת. קיימים מספר מנגנוני דיווח בגין הכנסה על מנת שהמיסוי בגינה יהיה בסמוך ליצירתה. כך למשל כאשר אדם עובד כשכיר, מנכה המעסיק את המס אותו הוא חייב כבר בעת העברת השכר החודשי, כך שאותו אדם יקבל לידיו הכנסה שנוכה ממנה מס.

במקרה שמדובר בעצמאי, נדרש הנישום לדווח בתדירות של אחת לחודשיים על היקף עסקאותיו ולשלם בגינן את מס ההכנסה שנקבע לו בעת שהקים את העסק שלו ואשר מתעדכן מעת לעת בהתאם לממוצע הכנסותיו על ציר הזמן.

 

האפשרות לקבל פטור מתשלום מס הכנסה

לצד החבות במס הכנסה, נתונה בידי הנישום אפשרות לקבל פטור ממס הכנסה עד לגובה מסוים של הכנסותיו, אשר נקבע בהתאם לקריטריונים שלו. לדוגמה, אם מדובר באדם נכה בשיעור של לפחות 90%, הוא עשוי להיות זכאי בתנאים מסוימים לפטור ממס הכנסה עד לסכום של למעלה מ- 600,000 ₪ בשנה.

כמו כן, קיימים פטורים אשר נוגעים לסוג ההכנסה וזאת בשיעורים ועל פי תנאים שנקבעו בפקודת מס הכנסה. בין אותן הכנסות אשר על פי טיבן מאפשרות קבלת פטור,  ניתן למנות הכנסות שמקורן בקופת גמל, קרן השתלמות, פיצויים וקצבאות מסוימות.

 

פטור הניתן לתחולה באופן רטרואקטיבי

במצב שבו אדם זוכה בדיעבד להכרה על זכאותו לפטור עקב נכות, או מגלה בדיעבד על זכאותו להפחתה מגובה המס אשר לא דווחה על ידו, באפשרותו לפנות בבקשה להחזר מס עד לתקופה של 6 שנים מסוף שנת המס אשר אליה מתייחסת בקשת ההחזר.

 

הליך מיצוי קבלת ההחזר הרטרואקטיבי לאחר קבלת הפטור

מאחר שהאפשרות לקבל את הטבת הפטור ממס באופן רטרואקטיבי מוגבלת בזמן, יש לוודא עמידה בתנאי הפטור בהתאם לדרישות החוק.  לאחר מכן יש לבצע הגשת בקשה להחזר מס באופן רטרואקטיבי באופן מקוון באתר רשות המיסים או באופן ידני על ידי הגשת הטפסים הנדרשים למשרד פקיד השומה האזורי.

 

שינוי החבות במס הן במבט צופה פני עתיד והן במבט לאחור

פקודת מס הכנסה מעניקה מגוון זיכויים ופטורים ממס. ביחס לשכיר, נקודת הזמן המשמעותית היא בעת מילוי טופס 101 ובו הצהרה על קריטריונים מזכים וכאשר מדובר בעצמאי, נקודת הזמן היא בעת מילוי הדו"ח השנתי. עם זאת, מאפשר החוק בחינה של הזכאות להטבה או פטור עד לפרק זמן של 6 שנים אחורה על ידי הגשת בקשה להחזר של מס ששולם שלא לצורך.

 

דולרים

אולי יעניין אותך גם

מחושב מס רכישה
מיסים
כיצד מחשבים את מס הרכישה?

מי שרוכש זכות במקרקעין מחויב לשלם למדינה מס רכישה בגין ביצוע העסקה. מס הרכישה מייצג אחוז מסוים משווי העסקה, אחוז זה מתעדכן בכל שנה. שווי

קרא עוד »
מחשבון
מיסים
תנאים להחזרי מס לאחר שחרור

השתחררתם מצה"ל, התחלתם לעבוד, לנהל חיים בוגרים ועצמאיים, בקיצור – אתם במגרש של הגדולים. ויחד עם העצמאות של אדם מבוגר, מגיעה גם המון ביורוקרטיה וחשוב

קרא עוד »