הלוואות

סוגי הלוואות שחייבים להכיר

הלוואה, בהגדרתה, היא סכום כסף או עסקה שנותן אדם ("מלווה") לאדם אחר ("לווה"), לפי תנאים שנקבעים מראש.   סוגי הלוואות באופן כללי, קיימות הלוואות שונות,