הלוואה למוגבלים – מה החוק אומר בנושא?

שוק פיננסי ללא רגולציה הוא שוק מסוכן.

לווים עלולים להידרדר למעגל חובות אינסופי ללא ישועה ומלווים עלולים לנקוט בצעדים לא מידתיים ולהציב דרישות בלתי סבירות.

לבנקים ולגופים מוסדיים אחרים, תקנות רגולטוריות מחמירות הדורשות מהם סטנדרט פעולות גבוה יחסית.

אולם מה דינם של מוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים, ובעיקר של לווים המוגבלים בבנק המבקשים הלוואה?

 

לקוחות מוגבלים

ראשית, נבין מיהם הלקוחות המוגדרים כמוגבלים על ידי הבנק והאם הם רשאים לקחת הלוואה למוגבלים. חשבון מוגדר כמוגבל במספר מצבים, בהם הבנק מגביל את פעילות החשבון ולא מאשר עבורו פעולות בסיסיות רבות. אחת הפעולות המרכזיות שאינן מאושרות, היא נטילת הלוואה בנקאית.

החשבון יוגדר כמוגבל כאשר חוזרים, בשנה אחת עשרה שיקים שלא כובדו כאשר בין דחיית כל שיק ושיק עברו לפחות חמישה עשר ימים. מלבד זאת, חשבון יוגבל גם כאשר הלקוח אינו עומד בהחזר המשכנתא, כאשר הוראות קבע נותרות ללא כיסוי, כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד הלקוח וכדומה.

כאמור, הגבלת החשבון מונעת מהלקוח ללוות כסף מהבנק. ובכל זאת, שערי הלוואה לא ננעלו. בעל חשבון מוגבל הזקוק להלוואה, יוכל לפנות למלווים חוץ בנקאיים ולקבל מהם הלוואה. המלווה ידרוש ריבית גבוהה יותר, עקב הסיכון המוגבר לאי פירעון ההלוואה. ובכל זאת, הודות לתנאים הגמישים לקבלת ההלוואה והמהירות היחסית בקבלת הכסף, מדובר בהלוואה משתלמת במיוחד.

גם הלוואות למוגבלים נתונות לפיקוח רגולטורי. המלווה אינו רשאי להלוות בכל תנאי העולה על רוחו ולגבות את הכסף בכל דרך שיחפץ.

 

חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן, או בשמו הקודם "חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות", אמון על האסדרה, הרגולציה, של הלוואות פיננסיות פרטיות. אל החוק מצטרפות תקנות אשראי הוגן, ויחד הן יוצרות את המערך החוקי הרלוונטי.

החוק מתיר למוסדות פרטיים להלוות כסף גם ללקוחות המוגבלים בבנק. הגבלת הבנק רלוונטית לבנק בלבד, ואינה יוצרת מניעה חוקית לקבלת הלוואה ממקורות זרים. להלן נברר לאילו תנאים כפופה הלוואה חוץ בנקאית זו.

 

גובה הריבית

אחת ההגבלות החשובות ביותר בחוק, היא זו המציבה תקרה לריבית. גוף פיננסי פרטי אינו רשאי לגבות ריבית, הגבוהה ביותר מ-15% מהריבית של בנק ישראל. מאחר והריבית של בנק ישראל עומדת על כ-0.1%, משמעות הדברים היא שהריבית המקסימלית היא של 15% וקצת. במידה ובנק ישראל יחליט להעלות את הריבית, הריבית המותרת תאמיר בהתאם.

 

ריבית פיגורים

ריבית פיגורים נגבית עקב איחור בתשלומים. התקנות מגבילות את גובה ריבית הפיגורים ל-3% בלבד. כך, הריבית המקסימלית המותרת במקרי פיגור היא 18% בצירוף ריבית בנק ישראל.

 

חוזה בכתב

החוק החדש מחייב לערוך חוזה בכתב ולהעניק עותק שלו ללווה. זאת, כדי למנוע פרצה שהייתה בחוק. לווים רבים לקחו הלוואות, מבלי להיות מודעים למכלול תנאי ההלוואה והדבר פעל לרעתם. לאחר חקיקת החוק, המצב אינו אפשרי.

 

לסיכום

הלוואה למוגבלים מותרת חוקית. עם זאת, חלות על הלוואות חוץ בנקאיות הוראות חוק אשראי הוגן והוראות תקנות החוק. הלוואה שלא תעמוד בתנאי החוק, הרי היא בלתי חוקית.

שטרות של דולרים

 

אולי יעניין אותך גם