חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

קול קורא לתכנית "מאיצים דיגיטליים בשלטון המקומי" בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים - מפעם עמק יזרעאל

 

המהפכה הדיגיטלית, המתחוללת בשנים האחרונות בכל תחומי החיים, חודרת גם לשלטון המקומי; הציפייה היא

כי הכלים הדיגיטליים המתקדמים ביותר, העומדים כיום לרשות הלקוחות והאזרחים בארגונים פרטיים וציבוריים,

ישרתו גם את תושבי הרשויות המקומיות.

לצורך כך נבנתה התכנית "מאיצים דיגיטליים בשלטון המקומי" בהובלת מטה ישראל

דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים - מפעם עמק יזרעאל, ומטרתה לקדם את

היכולות הדיגיטליות של ההון אנושי ברשויות המקומיות בישראל.

מטרת התכנית הינה להבין וליישם את היכולות הגלומות בכלים הדיגיטליים– בכל רשות על פי צרכיה ואמצעיה.

התכנית נועדה לגבש תפיסה מקצועית, מבוססת למידה, הבנה ודרכי יישום, שבאמצעותם יוכל כל אחד מהמשתתפים

לחזור לרשות המקומית ממנה הוא בא, להאיץ ולבצע בה את השינוי.

התכנית מיועדת לצוות של שניים מהרשות המקומית, שישתתפו יחד באותה תכנית

1. ראש מינהל / מנהל אגף / מנהל מחלקה– בעל זיקה ורצון ללמוד את הנושא ולקדמו ברשות.

2. בעל תפקיד העוסק בקשר עם הציבור, בין היתר באמצעות פלטפורמות דיגיטליות, כגון: מנהל מוקד / דובר / מנמ"ר / מנהל השירותים הדיגיטליים (מנהל אתר האינטרנט).

התכנית ממומנת במלואה ע"י מטה ישראל דיגיטלית ומשרד הפנים, ולכןההשתתפות בתכנית כולה – ללא תשלום.

לצורך הגשת המועמדות, יש לקבוע מיהם שני המועמדים המתאימים ברשות המקומית ולהגיש את החומר כמפורט בקובץ המצורף על נספחיו עד ה-10/11/2016 ב-12:00 בצהריים (הגשת מועמדות לקול הקורא לרשויות).

שימו לב:

·  מספר המשתתפים בתכנית – מוגבל! המועמדים יעברו תהליך מיון.

·  במקביל לתכנית "מאיצים דיגיטליים בשלטון המקומי", שפרטיה מופיעים כאן, תתקיים תכנית נוספת – "מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי". ההבדל בין התכניות: התכנית 'מאיצים דיגיטליים בשלטון המקומי' מיועדת לשני משתתפים מכל רשות מקומית, תכנית ה'מובילים הדיגיטליים בשלטון המקומי' מיועדת לשלושה משתתפים מכל רשות מקומית, ותינתן בה עדיפות לרשויות מעל 40,000 תושבים ולרשויות שיציעו גם את מנכ"ל הרשות המקומית כמשתתף. התכניות מהוות מהלכים משלימים אחת לשנייה, ורשות מקומית רשאית להגיש מועמדים לשתי התכניות יחד או רק לאחת מהן לפי שיקוליה.

להלן קישור למסמך המפרט ומסביר את התכנית מאיצים דיגיטליים בשלטון המקומי וכיצד יש להגיש את הקול הקורא.

במסמך עצמו יש את הקישור בו מגישים את המועמדות לתכנית, גם כאן ניתן ללחוץ ולהגיע לפלטפורמת ההרשמה האינטרנטית –הגשת מועמדות לתכנית.

*שימו לב - מומלץ לסמן את האפשרות לשמור את הנתונים ולחזור להגשת המועמדות מאוחר יותר.

ניתן להגיש מועמדות עד ה – 10/11/16 בשעה 12:00 בצהריים.

בכל שאלה ניתן לפנות למפעם עמק יזרעאל והגליל העליון ela@eyz.org.il|diklar@eyz.org.il| 04-6520110

 

בברכה ובהצלחה.

  קול קורא למאיצים דיגיטלים