חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

רפורמה בשירותי הרווחה

שירותי הרווחה המסופקים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות המקומיות מהווים אחד הנדבכים המרכזיים של השירותים החברתיים המוגשים על ידי מדינת ישראל.

שירותים אל המיועדים לאוכלוסיות הפגיעות ביותר של החברה הישראלית ובהן אנשים החיים בעוני ובהדרה חברתית, ילדים, בני נוער וצעירים במצבי סיכון, משפחות במשבר ובמצוקה כלכלית, נשים הסובלות מאלימות במשפחה, זקנים עריריים, אנשים עם מוגבלויות ועוד.

 

המחלקות לשירותים חברתייים מאופיינות, זה זמן רב, בשורה של בעיות הפוגעות בתפקודן וביכולתן לספק מענים הולמים לצורכי האוכלוסייה הנזקקת. מתוך מצב זה עלה הצורך בהקמת ועדה שתבחן את תפקוד המחלקות ותגבש המלצות לרפורמה בשירותי הרווחה המקומיים.

 

תהליך היישום במחלקות מכוון להשגת שלושה יעדים מרכזיים:

1. מכוונות להשגת התוצאות ללקוח- היעד של תוצאות ללקוח הוגדר במונחים של הקטנת התלות בשירותים החברתיים, שיקום תעסוקתי והתמודדות עם בעיית העוני.

2. ייעול ופיתוח תהליכי עבודה מתוכננים ומכווני מדידת תוצאות.

3. פיתוח מקצועי של המחלקות והעובדים.

תהליך היישום מנוהל כתהליך של הובלת שינוי בדגש על עקרונות שקיפות, שותפות, והתאמה מירבית לצרכים של המחלקות.

 

הרפורמה מבוצעת ע"י האגף לשירותים חברתיים ואישיים במשרד הרווחה. כחלק מתהליך יישום הרפורמה הוחלט על מתן מערך מלווה של יועצים ארגוניים שיסייעו בתהליך הטמעת יישום הרפורמה במחלקות, בשיתוף מובילי הרפורמה מטעם המחוזות. לצורך כך חבר המשרד למפעם מעלה אדומים אשר הוטל עליו להפעיל את מערך הייעוץ הארגוני ברשויות.

 

המפעם יעמיד לרשות כל מחוז יועץ ארגוני בכיר, שיעבוד בהתאם להנחיות מנהלת הרפורמה ומפקח המחוז. היועץ הארגוני המחוזי יפקח מקצועית על עבודת היועצים במחוז וישמש כיועץ לכל תהליכי יישום הרפורמה במחוז.

 

מפעם מעלה אדומים, המתמחה בתחום הרווחה, מומחה בליווי תהליכים ארגוניים ובהטמעת רפורמות ברשות המקומית ברמה הארצית.