חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

קורס ניהול יישובים

 תפקיד מזכיר יישוב הינו מורכב ומשתנה. ההבנה כי התמקצעות וצמיחת המזכיר הינה מפתח לצמיחת היישוב הביאה את מפעם מעלה אדומים יחד עם מפעם עמק יזרעאל, לקיים מחקר לניתוח תפקיד המזכיר שממצאיו שימשו לפיתוח קורס הכשרה למזכירי/מנהלי יישובים. מאז פיתוח הקורס קיים המפעם מספר מחזורים לקורס עם שותפים שונים ביניהם: המועצות האזוריות, אמנה, החטיבה להתיישבות, תנועת המושבים ועוד.

למי מיועד הקורס? למזכירים מכהנים, ולעתודה.

מטרת הקורס: לתת ידע וכלים מקצועיים שיסייעו למזכיר הישוב בתפקידו לאור השינויים והמטלות המורכבות של מזכיר הישוב.

תכנים מרכזיים: נושאים נבחרים בכלכלה וניהול תקציב יישובי, המזכיר והקהילה, היבטים משפטים בניהול יישוב, מיומנויות ניהול, תפיסת תפקיד, פרויקט יישומי.

מסגרת הקורס: 112 שעות. יום לימודים בשבוע

 

תעודה: מרכז ההשתלמויות של אוניברסיטת בר-אילן, משרד הפנים-מפעם מעלה אדומים ושותפי הקורס.