חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

איכות השירות המוניציפאלי

תפקידה של הרשות המקומית הוא מתן שירות לתושביה. בעולם המערבי קיימת עלייה מתמדת בדרישה לשירות איכותי על פי סטנדרטים ידועים מראש, כאשר נותן השירות נדרש לכלי מדידה ברורים.

 

ההתפתחות בנושא זה אינה פוסחת על הרשויות המקומיות בישראל. התושבים דורשים מהרשות המקומית את אותו סטנדרט שירות שהם מקבלים בחברות העסקיות.

המעבר מתפישת ה"תושב" ל"לקוח" הכניסה למערכת יחסי הגומלין שבין הרשות המקומית והתושב את המושג "איכות השירות", ובתוך זה יוחד מקום ל"אמנת השירות".

ברשויות המקומיות יש צורך בלמידת הסוגיות השונות הכרוכות בהחלטה על אמנת שירות, בפיתוח כלי מדידה לאמנה, ביצירת הבנה והטמעה בקרב נותני השירות,

ובבניית מנגנונים שיבטיחו את העמידה בכללי אמנת השירות.

 

"אמנות השירות נועדו לאפשר ניהול יעיל והוגן יותר של שירותים ומוצרים ציבוריים, ויעילותן מתבטאת בסטנדרטים מדויקים יותר של ביצוע ופיקוח על שירותים עירוניים, הנקבעים באמצעותן. ההוגנות באמצעות האמנה מתבטאת בהגברת השקיפות השלטונית, בנגישות קלה יותר של מגוון אוכלוסיות למידע, בחיזוק מעורבות הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות, ובאופן כללי - בשיפור איכות השירות הניתן לו". (מתוך אמנת שירות בשלטון המקומי בישראל, ד"ר רותם ברסלר-גונן, בהוצאת מפעם, 2011)

 

מפעם עמק יזרעאל יעסוק בנושא זה בשנה הקרובה, על מנת להביא להבנה של "מהו שירות מוניציפאלי איכותי" ו"מהי אמנת שירות" וכיצד להפעילה ברשויות המקומיות.

הידע בנושא יועבר לכלל הרשויות בארץ במסגרת ההתמחות הארצית.

 

אנו כאן להתייעצות וחשיבה משותפת – פנו ישירות לצוות המפעם - לחצו כאן ליצירת קשר

 

חומרים מקצועיים הרלוונטיים לקריאה והכנה אם אתם חושבים על שירות מוניציפאלי איכותי:

 

**כדי לעשות קצת סדר במושגים מומלץ לקרוא כאן את הסקירה שנעשתה בשנת 2011 על אמנות שירות בשלטון במקומי על ידי מפעם הדרום וד"ר רותם ברסלר גונן - לסקירה לחצו כאן

  

 

**חוברת לנבחרים - הנבחר, הציבור והתקשורת – החוברת סוקרת את הכלים השונים העומדים בפני ראש הרשות על מנת לתת שירות טוב יותר לתושבים,

   שימו לב לפרק ד' העוסק באתגר השירות המוניציפאלי - לחוברת לחצו כאן