חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

שירותים דיגיטליים ברשויות

  

בשנים האחרונות הולך וגדל מספרן של הרשויות המקומיות המפעילות אתר אינטרנט רשותי, אשר משמש כצינור תקשורת מרכזי בין התושב והרשות, וכן כמקור מידע חשוב על הרשות לציבור הרחב. לצד זה גוברת הדרישה לאתר איכותי, נגיש ומתקדם העומד בסטנדרטים גבוהים כמקובל היום.

 

במקביל התפתח ברשויות תפקיד חדש יחסית: מנהל אתר האינטרנט של הרשות המקומית. תפקיד זה מציב בפני העוסקים בו אתגרים רבים, ודורש הבנת המדיה האינטרנטית ועולם הרשתות החברתיות, וכן מיומנויות שונות במגוון תחומים: טכנולוגיים ושיווקיים-הסברתיים.

האחראי לנושא זה ברשות המקומית ממלא תפקיד רוחבי, מחויב לקשר רציף עם בעלי התפקידים השונים שמהם הוא מקבל את המידע, ולמעשה אחראי על "חלון הראווה" של הרשות המקומית.

 

 בעידן המודרני, כאשר אחוז גולשי האינטרנט נמצא בעלייה מתמדת, והציבור מתרגל לקבל מידע מהאינטרנט ואף לבצע פעולות רבות באמצעותו – יש חשיבות להכשיר את העוסקים בכך באופן מיטבי ומקצועי. הכשרה מסוג זה צריכה להיות תואמת את ההתקדמות בתחום האינטרנט, ומחייבת התעדכנות בלתי פוסקת.

לא רק מנהלי אתרי האינטרנט זקוקים להכשרה מקצועית ועדכון. בעולם הנוכחי, גם נבחרי ציבור ובעלי תפקידים בכירים נדרשים להבנת המדיה ולשימוש בה, על מנת לקיים קשר דו סטרי עם התושב וכדי להפיק תועלת מהמידע הנמצא בכלי זה.

מפעם עמק יזרעאל ימשיך לשקוד על פיתוח תכניות הכשרה מתאימות לעוסקים הישירים באתר הרשותי וכן לבעלי תפקידים בכירים בשלטון המקומי.

    

 

פעילויות הדרכה

 ספרייה מקצועית

גלריית תמונות 

 

  

   

 תחרות "שיח מקוון בעורף"