חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

קורס הכשרה לסייעות גני ילדים

 

סייעות גני ילדים משמשות יד ימינה של הגננת ודמות מרכזית במוסד החינוכי. בעוד גננות מוכשרות בלימודים אקדמאים ולימודי תעודה ארוכים, הסייעות לרוב משתלבת בתפקידן על בסיס כישורים אישיים וללא הכשרה מקצועית מוקדמת. מטרת הקורס היא להעניק לסייעות ידע מקצועי בתחום הידע ובמוסדות הלימוד המכשירות גננות מתוך מטרה לאפשר פיתוח מקצועי של כל צוות הגן, ליצר שפה אחידה ולהעניק כלים מקצועיים.

למי? סייעות העובדות בגני הילדים ברשויות המקומיות

מטרה: הקניית ידע מיומנויות וכלים מקצועיים-יישומים למילוי התפקיד החינוכי ארגוני של העובדת בגן.

תכנים מרכזיים: הגן כמסגרת חינוכית, דרכי עבודה בגן, ארגון הסביבה החינוכית, צוות הגן, תכנים ותחומי דעת בגן :סיפורת ילדים, מדע וטכנולוגיה, מיחשוב, חגים, בריאות ובטיחות.

מתכונת הקורס: 270 שעות. יום בשבוע אחה"צ במשך שנתיים

הקורסים מתקיימים במכללת להוראה בשיתוף משרד החינוך. הקורס מקנה גמול השתלמות.

המפעם מציע לרשויות האזור קורסים ב"מכללת דוד ילין" שב ירושלים ובמכללת "אורות" בשומרון ופיקוח מקצועי ברמה ארצית של כל קורסי הסייעות בשיתוף משרד החינוך.