חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

חינוך

תחום החינוך הינו אחד התחומים המרכזיים בעבודת הרשות, מפעם מעלה אדומים כמפעם המתמחה בחינוך עוסק בפיתוח ידע, הכשרות והשתלמויות למחלקות חינוך ולעובדים במינהל החינוך בכל רשויות הארץ, בשיתוף משרד החינוך, איגוד מנהלי מח' חינוך, מרכז השלטון המקומי ואנשי אקדמיה.


פעילות מפעם מעלה אדומים בתחום החינוך כוללת 5 תחומים:

 

1. קורסי הכשרה והשתלמויות לעובדי חינוך ברשות, כגון:

* כל הקורסים למנהלי החינוך מותאמים לתפיסת התפקיד שנבנתה למנהלי החינוך ומוכרים לקידום שכר

* במידה ואינך מקבל/ת מהמפעם מיילים עם פרסומים לפעילויות הדרכה, אנא לחץ כאן והוסף/י פרטיך

 

א   מנהלי מחלקות חינוך:

מנהלי החינוך הם ליבת החינוך ברשות המקומית. אנו כמפעם המתמחה בחינוך רואים חשיבות רבה בפיתוח הפרופסיה וההון האנושי של מנהלי החינוך ברשויות. מתוקף כך ובשיתוף משרד החינוך, איגוד מנהלי חינוך והשלטון המקומי נבנה קורס הכשרה מחייבת למנהלי חינוך. באוקטובר 2017, יפתח המחזור השביעי של הקורס .- לחץ כאן לרישום ישיר

 

מעבר לקורס ההכשרה המחוייבת, מתקיימים קורסים מתקדים למנהלים וותיקים.

לחץ על הלינקים מטה לצפיה ברשימת הקורסים המוצעים:

קורסים א'

קורסים ב'

 

 

 

ב. סייעות גני ילדים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד: 

מערך הכשרה מקצועי לסייעות ברמה הארצית, מפוקח ע"י משרד החינוך ומערכת המפעמים. הקורסים הם תנאי להעסקתן של הסייעות. בשנת 2013 עודכנו תוכניות ההכשרה גם בקורס בחינוך הקדם יסודי וגם בחינוך המיוחד. המפעם עומד בקשר ודווח למשרד החינוך בקורסים הנ"ל ומפקח על כלל הקורסים שמופעלים ע"י מערכת המפעמים.

 

 

2. פורומים מקצועיים

התמקצעות אזורית באמצעות פורומים לשיח ולמידת עמיתים (מנהלי חינוך, מנהלות הגיל הרך). עידוד פורומים בצפון במרכז ובדרום ובהתאם לנושאים המקצועיים הרלוונטיים לכל אזור. ליווי ותמיכה בוועדות חינוך
בשיתוף עם משרד החינוך, האגף הקדם יסודי ומנהלי האזורים.

 

3. ימי עיון ארציים

בשיתוף משרד החינוך ואיגוד מנהלי חינוך, מתבצעים מעת לעת ימי עיון ארציים הנוגעים בנושאי ליבה בהם עוסקת מחלקת החינוך ברשות המקומית. כל זאת לטובת קידום החינוך ברשות.

 

4.  פיתוח ידע והפקת חומרים מקצועיים למחלקות החינוך. הפקה של חוברות מקצועיות כגון: מקצוענות ודמקרטיזציה, מנחה למוסד החינוכי ברשות המקומית וכמו כן, עדכון חוברת לנבחר ציבור בנושא ועדת חינוך ברשות. בסוף 2014 הושקה חוברת מנחה למנהל החינוך ברשות, אותה ניתן להשיג מהמפעם.

 

5. ליווי תהליכים ארציים של משרד החינוך, בממשק עם עבודת הרשות, כדוגמת רפורמת ניהול עצמי בבתי הספר. הפעלה ארצית בשיתוף משרד החינוך של תהליכי שינוי במח' חינוך בהתאם לרפורמות של משרד החינוך.

מנהלי אגפי ומחלקות חינוך

מנהלות מחלקת הגיל הרך וגני ילדים

חברי מועצה העיר- וועדת חינוך

סייעות גני ילדים

רפורמת ניהול עצמי בבתי הספר