חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מפגשי למידת עמיתים

פורומים מהווים קבוצת השתייכות מקצועית ללמידה משותפת, התייעצות ושיח עמיתים.

הפורמים נפגשים 3-4 פעמים בשנה. התכנים נבחרים ע"י חברי הפורום בהובלה של נציגים מתוך הפורום.

הפורומים מיועדים לבעלי תפקידים בכירים ברשויות המפעם.

  • פורום גזברים ומנכ"לים
  • פורום מהנדסים
  • פורום מנהלות הדרכה
  • פורום מנהלות מחלקת הגיל הרך