חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

חרום וביטחון

 

הרשות המקומית היא הגורם המרכזי בטיפול באירועי חירום בעיתות רגיעה ובזמן מלחמה. ראשית, הקשר עם האוכלוסייה מתקיים בעיקר באמצעותה, ושנית – היא מהווה צומת ו"נקודת מפגש" של כלל ארגוני החירום וגופי הסמכות הממלכתיים בתחום אחריותה. היערכות נכונה והתכוננות לקראת מצבי חירום, יתרמו וישפרו את יכולתן של הרשויות להציל חיי אדם ולצמצם נזקים ופגיעות פיזיות ונפשיות.

 

מפעם גליל מערבי, כמפעם מתמחה בתחום החירום והביטחון, עוסק, בשיתוף משרד הפנים ופיקוד העורף, בפיתוח והכשרת העוסקים בתחום ברשויות המקומיות, על מנת לציידם בידע ובכלים המתאימים. בין תוכניות ההכשרה הנערכות כיום ניתן למצוא: ימי עיון לעוסקים בתחום ואת תוכנית ההכשרה לממוני ביטחון ברשויות המקומיות במסגרת פרויקט הכשרה מחויבת.

תוכנית ההכשרה המחויבת מלווה על-ידי ועדת היגוי ובה מנהלי תחום חירום ובטחון בארגונים הבאים: משרד הפנים, מפעם גליל מערבי כמפעם מתמחה בתחום, ארגון הקב"טים, משרד החינוך, רח"ל, פקע"ר, משטרת ישראל, מרכז השלטון המקומי מרכז המוא"ז.

 

ברשות המקומית שלוש ועדות חובה, העוסקות בתחומי החירום והביטחון: ועדת ביטחון, ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) וועדת משנה לפס"ח (פינוי, סעד, חללים). מפעם גליל מערבי, בשיתוף ועדת היגוי, מפתח חוברת הדרכה לאותן הועדות ובה ידע בסיסי לחברי הועדות השונות.

  

לרשימת הפעילויות ראה מנוע חיפוש תחום חרום ובטחון

הכשרה מחייבת לממונה חירום וביטחון – מחזור ו'
תמונות מסיור ממוני חירום ובטחון באשקלון