חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

ועדות ממונות

החל משנת 2008 מלווה מפעם גליל מערבי את הועדות הממונות ברשויות המקומיות.

היעדים של המפעם בתחום זה הם: העברת ידע בתחומי החברה הישראלית, מינהל ציבורי לניהול רשות בהבראה; הכרות עם תפישות ומודלים מהארץ ומהעולם; מתן כלים אופרטיביים להבראה וצמיחה של הרשות באופן מיטבי ובניית קבוצת עמיתים, כבסיס לשיתופי פעולה והרחבת הידע המקצועי בין המשתתפים.

במהלך ליווי הוועדות נכתבו תורות עבודה כהנחת בסיס לידע ותהליכי עבודה מומלצים:

  • מדריך ליו"ר ועדה ממונה ברשות המקומית, פברואר 2009.
  • חוברת למפגש/ התנעה אשר הציגה את הרשויות והדגשים ברשות , יוני 2009.
  • נייר עמדה מודל להתערבות ולליווי כולל של רשות מקומית בתהליך הבראה.
  • מודל הפעלה ועקרונות מנחים לתוכנית הבראה משולבת לרשויות מקומיות.

כמו כן, בוצעו מספר תהליכים בוועדות הממונות, בליווי המפעמים האזוריים. התהליכים התמקדו באבחון מצב הרשות ובבניית תשתית ארגונית ועסקו בנושאים הבאים: בנית מבנה ארגוני, בניית חזון, תוכניות עבודה, הגדרת תפקידים, סמכויות ואחריות, אתיקה ועוד.

 

כיום המפעם עוסק בפיתוח של תוכנית הכשרה לצוותי הניהול הבכיר בוועדות הממונות.

המטרות של תוכנית זו הן:

  • יצירת תשתית ניהולית תומכת ליום שאחרי, שתאפשר המשכיות, יציבות ועקביות בין התקופות.
  • חיזוק הצוות הניהולי כך שיוכל לשמר ולהמשיך לממש את הישגי הוועדה הממונה.

באוקטובר 2013 ייגשו מרבית הרשויות בהן מכהנת ועדה ממונה, לבחירות.

לקראת העברת ההנהגה מיו"ר ממונה לראש רשות נבחר, למען קיום רציפות שלטונית, במטרה לשמור על הישגי הוועדה הממונה ולהמשיך לקיים שירות איכותי לתושבים, הנחה מר מרדכי כהן, מנהל המינהל לשלטון מקומי, את יושבי-הראש של הוועדות הממונות לכתוב תיק חפיפה יסייע לראש הרשות הנבחר בכניסה לתפקידו.

לפרטים נוספים ולצפייה במבנה תיק החפיפה, לחצו כאן.