חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

איכות סביבה וקיימות ברשויות המקומיות

יישום ההחלטה האסטרטגית ליישום תפיסת קיימות ברשויות המקומיות, הרחיבה את המושג איכות הסביבה המושג לכיוון יישום פיתוח בר-קיימא.

רשויות עושות מהלכים רבים ליישום עקרונות פיתוח בר-קיימא ברשות.

מכוונת לפיתוח מושכל, המבטיח שמירה על המשאבים הקהילתיים והטבעיים, בכל תחומי העשייה ברשות: בנייה, גינון, חינוך, תעסוקה, תעשייה, תחבורה, פיתוח קהילתי, מנהל וכמובן מים, ביוב ופסולת.

מפעם גליל מערבי, כמפעם מתמחה בתחום, שוקד שנים רבות, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה לקדם את תחום איכות הסביבה והקיימות ברשויות המקומיות, במטרה לסייע לעובדי הרשויות להתמקצע בתחום ולטפח את איכות הסביבה ואיכות החיים עבור התושבים החיים בתחום שיפוטם.

המפעם בשיתוף ועדת היגוי מנסח את התורה לעבודתן של ועדות איכות הסביבה הרשותיות.

בשנים האחרונות המפעם עסק רבות בפלח אחד של תחום זה - תוכניות הכשרה שנובעות מתוך חוק האכיפה הסביבתית (חוק סמכויות פקחים). למידע נוסף על החוק.

תוכניות אלו מקיפות מספר מעגלים: החל מעבודת הפקח בשטח, המשך בניהול הפיקוח ובהכשרת תובעים עירוניים ויועצים משפטיים לתחום זה, וכלה בגיבוש תפיסת פיקוח רשותית (כפי שניתן לראות בתרשים למטה).

תוכניות ההכשרה שנערכות כיום הן: הכשרת פקחי סביבה א', הכשרת פקחי סביבה שלב ב' (לחוקים המתקדמים), הכשרת מנהלי פיקוח, הכשרה לתובעים עירוניים ויועצים משפטיים ברשויות המקומיות והכשרה לרופאים וטרינרים.

 

להרשמה לפעילות הדרכה - ראה מנוע חיפוש - בתחום  איכות סביבה ובתחום פיקוח ורישוי