חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

תכנון וניהול אסטרטגי

תהליך תכנון אסטרטגי הוא כלי לגיבוש אסטרטגיה להשגת שינוי מהמצב הקיים למצב הרצוי, כפי שמוגדר בחזון ובמטרות.

 

תהליכי תכנון אסטרטגי מיושמים בחברות עסקיות, בארגונים, בקהילות, יישובים ואזורים. מטרתו של כל תהליך תכנון אסטרטגי איננה יצירת תוכנית, אלא יישומה. תהליך תכנון אסטרטגי אינו מושלם בטרם הניע פיתוח מקומי.


יישומו של תהליך תכנון אסטרטגי מחייב ידע מקצועי ומומחיות הקיימים לעיתים בתוך הרשות המקומית ובמקרים רבים אחרים מחייב שכירת יועצים חיצוניים המשמשים כמומחי תוכן ותהליך.
בניהול מערכות מורכבות כרשויות מקומיות נדרשים תהליכים סדורים, שיטתיים ומוכווני פיתוח המאפשרים את הכלת המורכבות המקומית ומגוון השחקנים הפועלים בה.

 

באמצעות ייזום קורסים, ימי עיון וסיורים לימודיים המפעם מפתח את היכולות הנדרשות מהסגל המקצועי ברשויות המקומיות כדי להתמודד עם סוגיות מקומיות ומרחביות - חשיבה תכנונית, ראיה מערכתית, יכולת ניהול שינויים באמצעות תכנון ועוד.