חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

שיתוף ושותפות עם הציבור – התערבויות בקבוצות גדולות

מפעם דרום מאמין ביכולתן של הרשויות המקומיות לקדם תהליכים של שיתוף הציבור תוך קידום יעדי הרשות המקומית.

 

המפעם מתמחה בבניית תהליכים מובנים המקדמים בניית אחריות משותפת עם התושבים, בהובלת תהליכי שינוי בטכניקות של התערבויות בקבוצות גדולות (כמו מרחב פתוח, "תחקיר מוקיר" -future search) ובתהליכים פנים וחוץ ארגוניים של תכנון אסטרטגי.


שותפות עם הציבור תורמת להעמקת הדמוקרטיה המקומית ומתבססת על הנחות העבודה הבאות:

  • התמודדות עם מורכבות - על-מנת להתמודד מיטבית עם סוגיות מורכבות יש לאפשר תהליכים בהם כלל המעורבים נוכחים: המשפיעים והמושפעים מהסוגיות. תהליכים כאלה מביאים לידי ביטוי את מרכיבי השונות הקיימים באוכלוסייה ומאפשרים לרשות המקומית להתמודד עם סוגיות מורכבות דרך פריזמה מרובת זוויות ראייה. ראייה מערכתית ומורכבת הנובעת מתהליכים אלה מהווה הזדמנות ומנוף לקידומם של תהליכים אסטרטגיים ארוכי טווח.

  • תוחלת השינוי - שותפות עם הציבור ומעורבותו בתהליכים מגדילים את יכולתו של הציבור לעקוב אחרי התקדמותם ומעצימים את האַחְרָיוּתִיּוּת (accountability) של הרשות המקומית. ככל שרשות מקומית מאפשרת הזדמנויות לבניית שותפויות עם הציבור תוחלת תהליכי השינוי אותם היא מובילה מתארכת.

  • הלימה בין צרכים ושירותים - תהליכי שותפות עם הציבור מאפשרים לעמוד על קשת של צרכים, רצונות ומשאלות של הציבור, להגדיר את הזהות המקומית של יישוב או אזור ולהבטיח אספקת שירותים מוניציפאליים בהתאם לסדרי עדיפות ברורים ולמשאבים הקיימים.

מלבד מתודולוגיות עבודה עם ציבור, מקדם המפעם מגוון אופני עבודה לבדיקת עמדות הציבור כגון סקרי איכות, קבוצות מיקוד, שאלוני שביעות רצון ועוד – ובלבד שאלה מהווים חלק מתפיסת האיכות של הרשות, דהיינו מדידה מתמדת למען שינוי ושיפור מתמשך.