חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

ביקורת ברשויות

מפעם השפלה, הוא הגוף הממונה מטעם מערכת המפעמים – משרד הפנים, על הפיתוח המקצועי של תחום הביקורת ברשויות המקומיות.

 

הביקורת ברשות המקומית הנה כלי בעל ערך רב, להתראה על בעיות בהתנהלות, לאיתור תקלות ולהגנה מפני עבירות על החוקים והתקנות המחייבים את הרשות המקומית ועובדיה. בכדי למלא כהלכה תפקיד זה, נדרשים המבקרים ועובדי הביקורת לרכישת כלים מתקדמים ושיטות יעילות בביצוע הביקורת וכן בהבהרה ובפרסום נהלים והנחיות מקצועיות.