חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

סיום המחזור החמישי בתוכנית להכשרה מחוייבת למהנדסי עיר – 2017

הגדל
הגדל

הכשרה מחויבת למהנדסים- מחזור 5'

 

הכשרה מחויבת למהנדסי עיר- מחזור החמישי הגיעה לסיומה!

במהלך התוכנית עמדנו על המורכבות הרבה הכרוכה בתפקיד מהנדס עיר. עסקנו בהיבטים שונים המסייעים למהנדס להתמודד עם האתגרים העומדים לפתחו בעבודתו. בתכנית שמנו דגש רב על תכנים יישומיים ועדכניים, דרך סדנאות חוויתיות, סיורים בשטח והרצאות מטובי המרצים בתחומי הליבה בעבודת המהנדס.

 

במפגשים דיברנו רבות על תפקידו של המהנדס כמוביל חזון בתכנון, רישוי וניהול מידע תכנוני, היבטים סביבתיים, חברתיים וכלליים בתכנון, היבטים משפטיים ושמאיים, פיקוח ואכיפה, התחדשות עירונית ועוד...

לאורכה של כל התוכנית שולבו מפגשי למידת עמיתים שאפשרו למהנדסים לשתף מידע, לנהל דיונים ושיח פתוח תוך התייעצות מובנית בסוגיות אישיות ומקצועיות רלוונטיות "משולחנו של המהנדס".

 

מפעם השרון בשיתוף מנהל התכנון ואיגוד המהנדסים גאה להוביל הכשרה זו,

ומאחל לבוגרים הפקת ערך, תובנות והצלחה גדולה בהמשך הדרך!