חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פורום עמיתים ארצי לראשי מועצות מקומיות

 רקע 

המועצות המקומיות בישראל מייצגות כמיליון תושבים באופן ישיר. ראשי המועצות המקומיות ניצבים יום יום מול התושבים, ומצופים לספק את צרכיהם במגוון תחומים ולדאוג לפיתוח היישוב בהיבטים החינוכיים, החברתיים, הכלכליים, הביטחוניים והסביבתיים במטרה להביא לשיפור משמעותי ובר קיימא באיכות חייהם. לממשל המקומי יש אחריות ויכולת לעצב ולהוביל תהליכים בעלי השלכות משמעותיות על התושבים. וככזה, שמור לשלטון המקומי מקום מיוחד כגורם המרכזי המייצב ומעצב את המרחב המוניציפאלי. ניהול רשות מקומית מציב בפני העומדים בראשה אתגרים מנהיגותיים וניהוליים מורכבים התובעים מהם למידה מתמדת, יצירתיות, חדשנות ויכולת להתאים את התפישות ודרכי העבודה שלהם לשינויים ולהתפתחויות. פורום ראשי מועצות מקומיות, פועל למעלה מ- 15 שנים ומהווה קבוצת עמיתים לומדת הנפגשת באופן קבוע סביב נושאים משותפים. הפורום נסמך על ההכרה כי לרשויות מקומיות ולעומדים בראשן אפיונים ייחודיים המחייבים חשיבה משותפת, הרחבת ידע והקניית כלים מנהיגותיים וניהוליים אשר יסייעו להם בניהול הרשות על כל מורכבויותיה.  

 

מטרות התכנית 

חיזוק יכולות המנהיגות המוניציפאלית בישראל, להתמודדות עם האתגר המרכזי העומד בפני ראש מועצה מקומית, פיתוח וקידום הרשות תוך הבטחת עלייה באיכות החיים לתושביה, זאת באמצעות: 

ü      חיזוק יכולת ראשי המועצות להתוות, ליישם ולקדם את מדיניות הרשות. 

ü      הקניית ידע, כלים ומיומנויות בסוגיות ניהול רשות מקומית. 

ü      חשיפה לרעיונות וליוזמות חדשות של גורמים שונים ושל גופים הפועלים במרחב השלטון המקומי.  

ü      למידת עמיתים וחיזוק שתופי הפעולה בין ראשי הרשויות . 

ü      העמקת ההיכרות והשיח המשותף עם השלטון המרכזי.  

 

קהל היעד  

ראשי מועצות מקומיות מכהנים מרחבי הארץ, מיישובים המונים עד 20,000 תושבים. בפורום שותפים ראשי מועצות מיישובים יהודים וערביים, יישובי מרכז ופריפריה, ויישובים מחתך סוציו-אקונומי גבוה ונמוך. 

 

מתכונת הפורום 

הפורום הוא "פורום נודד", הנפגש בכל פעם במועצה מקומית אחרת או במקום אשר בו ניתן ללמוד מקרוב סוגיות הנוגעות לתוכן המפגש. במפגשים המתקיימים במועצות ניתן זרקור על הרשות המארחת. המפגשים כוללים הרצאות מפי מרצים מהשורה הראשונה בישראל, בהם מומחים מהאקדמיה ומנהלים בכירים במשק. במסגרת התכנית מתקיימים סיורים ומפגשים עם מנכ"לים ובכירים במשרדי הממשלה. וכמו כן, התייעצות עמיתים בין ראשי המועצות. כל התכנים נידונים תוך הצגת נקודת המבט הייחודית לראשי רשויות מקומיות. 

אחת לקדנציה מתקיים סיור לימודי בחו"ל. 

 

ערוצי הפעולה של  התכנית

1.  העשרת הידע - למידת תחומי תוכן ומודלים חדשניים המשמשים את ראשי הרשויות בתפקידם (למשל: מודלים לפיתוח           יישובים, פיתוח כלכלי ברשויות, איכות חיים ועוד).  

2.  למידת עמיתים - מינוף יכולות ההנהגה של המשתתפים באמצעות חשיבה ולמידת עמיתים המביאה לידי ביטוי את ניסיונם של  המשתתפים בתפקידם  כראש רשות.

3.   ממשק עם השלטון המרכזי - קיום דיאלוג עם משרדי ממשלה תוך למידה הדדית.  

4.   קידום משימות משותפות -  איתור סוגיות המעסיקות את ראשי הרשויות ועשייה משותפת להתמודדות איתן.  

 

תוצרים מצופים 

1.       ראשי הרשויות ישתמשו בידע, בכלים ובמיומנויות שרכשו במסגרת הפורום לקידום איכות החיים של התושבים. 

2.       ראשי הרשויות יקדמו ויפתחו במשותף נושאים וסוגיות המעסיקות אותם.  

3.       ראשי הרשויות ייזמו שתופי פעולה ביניהם.  

4.       תיבנה בניית רשת עמיתים פעילה בין ראשי הרשויות.  

5.       שיפור עבודת ראשי הרשויות עם משרדי הממשלה. 

 

מנגנוני ניהול והנחייה 

משרד הפנים הינו המשרד הממשלתי המוביל את הפורום, מפעם השרון, המתמחה בנושא פורום עמיתים לראשי מועצות מקומיות, ומכון אלכא למנהיגות וממשל  שותפים בניהול והנחיית כלל פעילות הפורום. ניהול הפורום נעשה על ידי וועדת היגוי, המתכנסת לקראת כל מפגש, לדיון בתכני והתנהלות הפורום ולגיבוש נושאי התוכן. אחת לשנה נפגשת וועדת היגוי מורחבת לתכנון שנת הפעילות. צוות ההיגוי מורכב מראשי רשויות ונציגי הארגונים השותפים בניהול ובהנחייה. לקראת כל מפגש פורום, מתכנס צוות תכנון ייעודי המורכב מנציגי ראשי הרשויות והגופים השותפים במטרה לעצב את התוכן, מרצים וכד'.     

 

סימולטור מוניציפאלי – מפגש מסכם - "מחשבים מסלול מחדש"
סימולטור מוניציפאלי לראשי רשויות – מחזור ראשון
סימולטור מוניציפאלי - תוכנית לראשי רשויות
פורום ראשי מועצות מקומיות מתארח במיתר
קול קורא של האיחוד האירופי: תרומת רשויות מקומיות וארגונים אזרחיים למשילות ותהליכי פיתוח בישראל
מפגש פורום עמיתים לראש מועצות מקומיות בכפר ורדים
פורום ראשי מועצות מתארח בהר אדר
הקש להגדלה