חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

שירותי אימון אישי וחונכות לראשי רשויות ובכירים בשלטון המקומי

 

מערכת המפעמים מציעה לך: מישהו לרוץ איתו...

 

ראשי רשויות ומנהלים בכירים ברשות המקומית נדרשים לנווט בין דעות ואינטרסים סותרים, ליצור הדברות עם מגזרים שונים ולסייע בהובלת הרשות קדימה. הדילמות היומיומיות איתן הן נדרשים להתמודד הן רבות.

 

מערכת המפעמים פיתחה, בניהולו של מפעם ירושלים, שירות ליווי ואימון ייחודי לבעלי תפקידים אלו, במטרה לאפשר להם לשכלל את סגנונם המנהיגותי והניהולי וכן ליישם כלים ניהוליים חדשים תוך היכרות טובה יותר עם הסביבה הארגונית.

האימון הוא אישי בדגש על הצרכים הייחודיים של כל ראש רשות או מנהל.

 

בתהליך האימון האישי המתאמן מגדיר, בסיוע המאמן, את יעדיו הניהוליים ויחדיו הם מנסחים תכנית פעולה ראלית ומקדמת להשגת התוצאות. התהליך מעשי והוא מאפשר למתאמן לפעול באופן ממוקד להשגת היעדים שהוגדרו.

 

כלי ייחודי זה מאפשר לפרט לבחון את ערכיו, את דרכי קבלת ההחלטות שלו, את גבולות תפקידו ואת דרכי התנהלותו.

מעצם טבעו, תהליך האימון מאפשר למתאמן להסתכל על התנהלותו באופן כולל, לרכוש תובנות עמוקות ולהציב יעדים

ומטרות ספציפיים. האימון המוניציפלי כורך יחדיו את כלי האימון עם ידע והתמחות ספציפית של המאמן במגזר המוניציפלי.

 

במסגרת הפרויקט פועלים ארבעה סוגים של מאמנים מוניציפליים:

 

 מאמנים מקצועיים ומנוסים אשר כישוריהם ענו על הקריטריונים שנקבעו והם עברו הכשרה כ"מאמנים מוניציפליים"

  ומפגשי חניכה.

 

ראשי רשויות ובכירים לשעבר ברשויות המקומיות אשר הוכשרו כחונכים.

 

יועצים ארגוניים בעלי ניסיון בליווי ייעוצי אישי לבכירים בשלטון המקומי אשר עובדים עם מערכת המפעמים.

 

בעלי תפקידים בכירים שמכהנים בשלטון המקומי והוכשרו להיות מאמנים על ידי המחלקה להדרכה של מרכז שלטון מקומי

  והשתתפו ביום עיון להבנת תפקיד המאמן המוניציפלי.

 

 

היקף האימון 30 עד 50 שעות, והוא מסובסד על-ידי משרד הפנים על-פי הדירוג הסוציו-אקונומי של הרשות. הפרויקט הוא מיזם חדשני וייחודי לא רק בישראל, אלא גם בעולם כולו.

 

 

 לפתיחת המסמכים - לחץ

 

  מודל הפעלת אימון ברשויות המקומיות ינואר 2014   

 

  פרוט רמת הסיבסוד

 

•  דו"ח הערכת הפרויקט

 

תוצאות סקר בקרב משתתפי האימון המוניציפלי

   

  קול קורא ל:     

 

          ראש רשות חדש                 ראש רשות ותיק                  מנהל בכיר ברשות  

 

        

 

 

לפרטים נוספים אנא פנה למפעם באזורך