חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון

מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון הוא אחד משמונה מרכזים, המהווים זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו ולשיפור ביצועי הרשויות המקומיות; זאת באמצעות פעולות הדרכה ותהליכי פיתוח ארגוני.

 

ברמה האזורית – המפעם משרת 57 רשויות מקומיות באזור העמקים, הגליל והגולן.  

המאפיינים הדומים ביניהן נובעים בעיקר ממיקומן בפריפריה הצפונית של המדינה, בעוד שהמאפיינים הייחודיים הם תוצאה של שוני באופי האוכלוסייה (דת, תרבות, מצב סוציואקונומי) ושל אתגרים ומסורות שלטוניות שונות.  

כ-51% מרשויות האזור הן ערביות, וב –8 מהן פועלת ועדה ממונה.  

רוב הרשויות באזור הן קטנות: ב – 33 מהן פחות מ– 10.000 נפש, וב – 21 מהן נע גודל האוכלוסייה בין 10.000 ל – 40.000 נפש.  

 

ברמה הארצית - במסגרת חלוקת העבודה בין המפעמים, אחראי מפעם עמק יזרעאל על פיתוח תכניות ייחודיות ארציות כתחומי התמחות מוניציפאליים לכלל הרשויות בארץ – לתחומי ליבה ולבעלי תפקידים מרכזיים.  

אנו מעמידים במרכז את תחום "הקשר עם התושב", ובמסגרתו מטפלים בנושא אמנת שירות ברשויות המקומיות, וכן במוקד העירוני, באתר האינטרנט הרשותי, במערך הדוברות, השיווק והפרסום ברשויות המקומיות, בפניות הציבור ובחוק חופש המידע.