חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מפעם מישור יהודה הינו גוף אזורי המסייע לשיפור ביצועי הרשות המקומית והתמקצעות עובדיה באמצעות תכנון פעולות הדרכה וביצוען, תכנון תהליכי פיתוח ארגוני וליווי הרשות המקומית בהטמעת השינויים. מקור השם  "מפעם" הינו מלשון פעימה, קצב . 

  

בנוסף, המפעם אחראי  על פיתוח תכניות ייחודיות ארציות לנושאי ליבה ולתפקידים מרכזיים ברשות המקומית - כתחומי התמחות מוניציפאליים לכלל הרשויות בארץ.  

  

 מפעם מישור יהודה הינו אחד מתוך שמונה מפעמים הפרוסים ברחבי הארץ והמהווים את "מערכת המפעמים" - המייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות. המפעם מהווה זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו, ומונחה מקצועית על ידי האגף למינהל מוניציפאלי. 

  

מפעם מישור יהודה מונה 18 רשויות מקומיות בהן  עיריות,  מועצות אזוריות ומועצות מקומיות.     

זרקור לפעילות המפעם

מפעם מישור יהודהלא נמצא מידע בנושא.