חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

 

מפעם ירושלים הינו אחד מתוך שמונה מפעמים הפרוסים ברחבי הארץ והמהווים את "מערכת המפעמים" - המייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות.

מטרתו לסייע לעירייה, ליחידותיה השונות ולמנהליה להשיג את יעדיהם, להתייעל ולשפר את השירות הניתן על ידם. ניהול איכותי בעירייה מצריך כישרון וידע בתחום התוכן המקצועי, וכן ידע וכישורים ניהוליים להתמודדות עם המורכבויות הארגוניות והחוץ-ארגוניות.

תפקיד המפעם לפתח ולספק כלים ניהוליים של פיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה ואימון, וללוות את היחידות השונות בעיריית ירושלים בתהליכים של שינוי.

                                                                                    עוד על המפעם... 

 

זרקור לפעילות המפעם

מפעם ירושלים

   
 מפגש  עם מנכ"ל העירייה להצגת תוכנית החומש של העיר
מנכ"ל העירייה נפגש עם יועצים ארגוניים ומאמנים אישיים העובדים עם מנהלים בעירייה, להצגת תכנית החומש של העיר, בטרה לחזק את שת"פ ולסייע למנהלים בפיתוח ובהטמעת התכניות להשגת החזון העירוני.
תכנית  ההכשרה לראשי רשויות חדשים הסתיימה
מפעם ירושלים בשיתוף עם משרד הפנים והאוניברסיטה העברית בירושלים,קיימו לראשונה
תכנית הכשרה ייעודית.
מטרת התכנית הייתה לסייע לראש הרשות בכניסתו לתפקיד, ולהכינו להתמודדות עם האתגרים בשלבים השונים של כהונתו.
התכנית לפיתוח מנהלים בעיריית ירושלים נועדו להקנות ידע, כלים ומיומנויות ניהול אשר מסייעים למשתתפים להשיג את יעדיהם בארגון מורכב כרשות מקומית גדולה. התוכניות מותאמות לשני קהלי יעד:
תכנית לפיתוח מנהלי תחומים - החל משנת 2013 במסגרת פעולותיה לפיתוח מנהלי דרגי הביניים.
תכנית לפיתוח מנהלי מחלקות וממונים בעירייה - התקיימו 4 מחזורים בשנים האחרונות. לפרוט אודות פרוייקטי הגמר - לחץ על הכותרת.