חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

ראשי מועצות אזוריות

הכנס השנתי של ראשי המועצות האזוריות, שמתבצע ביוזמת מרכז המועצות האזוריות ובשיתוף מפעם עמק יזרעאל, מהווה מסגרת מקצועית ללמידה משותפת ולדיון בנושאים ייחודיים של המגזר הכפרי.

הכנס מתקיים מדי שנה במקום אחר באירוח של אחת המועצות האזוריות, ומאפשר היכרות מקרוב עם המועצה המארחת ואתגריה.

מתוך הכנס עולים נושאים מרכזיים, שבהם נעסוק בהמשך במסגרת פורום של ראשי המועצות.

פעילויות הדרכה

 ספרייה מקצועית

 גלריית תמונות

 עדכונים נוספים