חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מפעם השפלה הוא אחד משמונה מרכזים, המהווים זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו ולשיפור ביצועי הרשויות המקומיות; זאת באמצעות פעולות הדרכה ותהליכי פיתוח ארגוני.

עוד על המפעם...

תחומי התמחות המפעם

זרקור לפעילות המפעם

מפעם השפלה

חברות ותאגידים עירוניים וזיקתם לרשות המקומית
הקורס סוקר את הסוגיות המרכזיות בהקמה וניהול של תאגידים עירוניים מנקודת מבטו של היועמ"ש, תוך מתן דגש לתפקידיו בנושא התאגידים, לממשק העבודה שלו איתם ולסוגיות המקצועיות והייעוציות בהן הוא נתקל בתחום.
הקורס הינו מודולה ראשונה בתוך התוכנית להכשרה מחייבת ליועצים משפטיים חדשים.
הדרכת נבחרים ברשויות המפעם
המפעם מקיים כנסים לנבחרי ציבור בשיתוף הממונה על המחוז. בנוסף, אנו מקיימים הדרכות לחברי ועדות בתחומים שונים על פי הצרכים.
המפעם שותף בהפקת סדרת פרסומים מקצועיים לעבודת הנבחרים, המתפרסמת על ידי מערכת המפעמים.
הכשרה מחייבת למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות מיועד למנהלי משאבי אנוש, מנכ"לים ומזכירים
לניהול משאבי אנוש ברשויות המקומיות מערכת חוקים, הסכמים ותקנות ייחודיים המהווה את הבסיס לעבודת הרשות, בתחום משאבי אנוש. סביבת העבודה מייצרת אתגרים ייחודיים. ההכשרה מייצרת ומלמדת, את התורה הייחודית של ניהול משאבי אנוש ברשות המקומית. הקורס יחזק את היכולת של מנהלי משאבי אנוש לייצר השפעה וערך מוסף מקצועי.