חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

המגזר הכפרי

 ספריה מקצועית

 

המדריך לניהול היישוב הכפרי

לחצו כאן

החוק, השלטון הדו-רובדי והמאפיינים הייחודיים הנוספים של המועצות האזוריות מעלים את הצורך בקיום הדרכות ותהליכים המותאמים לצרכים אלה.                                                    

מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון בשיתוף עם מרכז המועצות האזוריות מקדם פעילויות הדרכה שונות לבעלי התפקידים במגזר הכפרי

ומרכז את התכנים המקצועיים הייחודיים למגזר זה.

בשנה הקרובה נוציא מהדורה מעודכנת של החוברת לניהול היישוב הכפרי (מבוסס על אוגדן שיצא בעבר),

נגבש קווים מנחים להדרכות אחידות לוועדים המקומיים נפתח הדרכות מותאמות לבעלי תפקידים שונים בדגש על ידע הנדרש בביצוע התפקיד במועצה האזורית,

כמו: נהגי אוטובוסים צהובים, מהנדסים, מנהלי תרבות, מנכ"לים, ראשי מועצות ועוד.

כאן תוכלו להתעדכן בפעילויות ההדרכה השונות והתכנים המקצועיים שנלמדו.

 

 

ראשי מועצות אזוריות

מנכ"לי מועצות אזוריות

גזברי מועצות אזוריות

דוברי מועצות אזוריות

חינוך, תרבות וקהילה

מהנדסי מועצות אזוריות

מזכירים ומנהלי קהילה

הסעות תלמידים

 מנהלות לשכה במועצות האזוריות

 תכנית ההדרכה לפי זמנים