חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

יום עיון לנבחרים החדשים ברשויות המקומיות

לרגל הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ב-2013 נערכו בחודש דצמבר שני ימי עיון לנבחרים החדשים והותיקים. 

ימי העיון התקיימו במעמד של ד"ר שוקי אמרני -   מנכ"ל משרד הפנים, גב' מיכל גולדשטיין – מנהלת אגף בכיר למינהל מוניציפלי במשרד הפנים, מר אבי הלר – ממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים וגב' חנה הימן פסח – מנהלת מפעם הדרום והנגב.

למשתתפים חולק המדריך לנבחר ברשות המקומית לשנת 2013.

 

בנוסף התקיימו סדנאות והרצאות בנושאי ליבה הרלוונטיים לעבודתם של הנבחרים:

  • היבטים משפטיים בעבודת הרשות המקומית – עו"ד נתן בביוף, סגן בכיר ליועץ המשפטי – משרד הפנים.
  • ניהול כ"א ברשויות המקומיות – מר מוני מעתוק, סגן מנהל אגף כ"א ושכר ברשויות המקומיות – משרד הפנים.
  • מבנה התקציב - שוקי פדר, יועץ בכיר ברשויות המקומיות ומנהל בקבוצת ברניר. לצפייה במצגת.
  • התקציב ככלי לניהול הרשות - שוקי פדר, יועץ בכיר ברשויות המקומיות ומנהל בקבוצת ברניר. לצפייה במצגת.
  • יחסי שלטון מקומי - ד"ר איתי בארי, ראש התכנית למנהל השלטון המקומי (MPA) – המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בי"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה. לצפייה במצגת.
    למאמר מאת ד"ר איתי בארי על הקשר שבין תפיסת משבר מוניציפאלי והתמודדות השלטון המרכזי עימו.
  • עבודת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – ירון טוראל, אגף וועדות מקומיות, מנהל התכנון במשרד הפנים. לצפייה במצגת
  • תפקיד הנבחר, ועדת מכרזים וועדת כספים ברשות המקומית - עו"ד שחר בן-עמי. לצפיה במצגת
  • הבסיס המשפטי לעבודת הרשות המקומית - עו"ד שחר בן-עמי. לצפייה במצגת.