חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

הדרכת נבחרים ברשויות המפעם

המפעם מקיים כנסים לנבחרי ציבור בשיתוף הממונה על המחוז. בנוסף, אנו מקיימים הדרכות לחברי ועדות בתחומים שונים על פי הצרכים. 

המפעם שותף בהפקת סדרת פרסומים מקצועיים לעבודת הנבחרים, המתפרסמת על ידי מערכת המפעמים.