חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פעילות אזורית

מעבר לתחומי המומחיות בהם מפעם הדרום והנגב נותן שירות ברמה הארצית, המפעם פועל באופן נקודתי בדרום הארץ כדי לתת שירות פרטני לרשויות הפועלות באזור. במסגרת פעילותו ברמה המקומית ליווי תהליכים ברשויות המקומיות ומתן הכשרות לפי דרישה, התמחות ברשויות בדואיות ושותפות בהפעלת רשת המשפיעים בדרום. 

 

המשפיעים בדרום

רשת אזרחית, הכוללת מנהיגים, מנהלים, פעילים, יזמים, ראשי רשויות/ ארגונים ואנשי מקצוע מכל המגזרים (עסקי, ממשלתי/מוניציפאלי ושלישי), אשר פועלים בהתמדה ומחויבות לפיתוח הנגב ולהבטחת איכות חיים בוהה לכל תושביו, בלי כל הבדל דת, עדה או מגדר. עוד...

 

פיתוח ארגוני ברשויות

קידום תהליכי עומק של פיתוח ארגוני עם רשויות מקומיות ואזוריות אשר מעוניינות להתחייב לתהליך ארוך טווח.

במסגרת התהליך נערכת היכרות עם הרשות ומתגבשת שותפות משולשת בין ועדת היגוי מטעם הרשות, נציגי המפעם ויועצים מקצועיים. מטרת שותפות זו לערוך מיפוי של תחומי מפתח בארגון ולהפיק דו"ח מסכם שממנו נגזרת תוכנית עבודה. לאחר מכן המפעם ממשיך ללוות את הרשות בתהליך הטמעת התוכנית ולאורך יישומה על פי אבני דרך שנקבעו. עוד...

 

פיתוח מקצועי ברשויות הבדואיות

מפעם דרום והנגב פועל לשיפור איכות החיים של התושבים בישובים הבדואים. לאחר זיהוי צרכים הושקה תוכנית הפועלת בשלושה צירים מרכזיים: תשתיות הון ניהולי, תשתיות פיתוח, תכנון ואסטרטגיה ומתן שירות, ידע וכלים. עוד...