חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

יום עיון לתובעים בתכנון ובנייה - גיבוש מדיניות אכיפה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה: מצגות

  מדיניות אכיפה בעבירות תכנון ובנייה - פתיחת יום העיון
  פרויקט מדיניות אכיפה - כנס תובעים