חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מי אנחנו

מפעם הדרום והנגב הינו אחד מתוך שמונה מפעמים הפרוסים ברחבי הארץ והמהווים את "מערכת המפעמים" - המייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות. מטרתנו לסייע לרשויות המקומיות באזור הדרום, ליחידותיהם השונות ולמנהליהן, להשיג את יעדיהם, להתייעל ולשפר את השירות הניתן על ידם.


ניהול איכותי ברשות המקומית מצריך ידע וכישורים ניהוליים להתמודדות עם המורכבויות הארגוניות והחוץ-ארגוניות. חלקם כישורי ניהול ומנהיגות כלליים וחלקם מאפיינים את העבודה במרחב המוניציפלי. תפקיד המפעם לפתח ולספק כלים ניהוליים של פיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה ואימון, וללוות את היחידות השונות ברשויות המקומיות בניהול תהליכים של שינוי.

למפעם צוות מקצועי בעל רקע וניסיון בתחום המוניציפאלי ובתחום הפיתוח הארגוני. יש לו היכרות מעמיקה עם הרשויות המקומיות וצרכיהן והוא בעל יכולת לבחון תהליכים בראיה עצמאית, מערכתית ומקצועית, לזיהוי הזדמנויות. המפעם מהווה זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו, ומונחה מקצועית על ידי האגף למינהל מוניציפאלי.

מפעם הדרום והנגב פועל ב- 37 רשויות מקומיות בהן 10 עיריות, 15מועצות אזוריות ו-12 מועצות מקומיות.
לרשימת כל הרשויות המקבלות שירות ממפעם דרום.


בנוסף, המפעם אחראי על פיתוח תכניות ייחודיות לכלל הרשויות בארץ בנושאי ליבה ותפקידים מרכזיים הנוגעים לרשויות המקומיות.