חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

חומר לימודי ומצגות

מפגש מס' 1 – 22.5.13 – יוצאים לדרך:

מהו מנטור
מה בין מנטור לחונך או מאמן
יצירת אמון ובניית מערכת היחסים
מיומנויות תקשורת והקשבה

מפגש מס' 2 – 2.6.13 – לב העשייה:

עקרונות יסוד באימון
מודל לתקשורת אפקטיבית
השלבים בתהליך המנטורינג

מפגש מס' 3 - 19.6.13 - מהות תפקיד היועץ המשפטי ומרכיביו

מהות תפקיד היועץ המשפטי ומרכיביו
דילמות בתפקיד היועץ המשפטי
תהליך כניסה לתפקיד
עוצמה והשפעה

מפגש מס' 4 - 1.7.13 - עוצמה והשפעה

מקורות הכוח וההשפעה
מקורות הכוח בארגון
סמכות
אחריות
השפעה ללא סמכות