חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

עמק חפר

  • תהליך פיתוח ארגוני.
  • סדנת פיתוח מנהלים.
  • הטמעת תהליך הערכת עובדים.
  • קורסי סייעות.
  • בניית והטמעת אמנת שירות.