חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

הרצליה

·        קורס דירקטורים לבכירים ברשות. 

·        קורסי סייעות למגזרים השונים. 

·        השתלמויות שנתיות למצילים.  

·        פיתוח מנהלים. 

·        סדנאות פרזנטציה למנהלים ובכירים. 

·        סדנאות כתיבה מינהלית.