חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x
הפעילות ברשויות המקומיות לאזור מפעם השרון:

 

משתתף/ת בקורס למזכירים במגזר הכפרי לחץ/לחצי כאן